Case studies


Artykuły:

Z doświadczeń Gminy Żmigród – laureata konkursu „Odpowiedzialna Gmina 2011”, czyli jak efektywnie prowadzić kampanię w swojej gminie

31.07.2012

Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim to zjawisko wciąż powszechne. Wskazują na to zarówno oficjalne wyniki badań, jak i sama młodzież. Z doświadczenia w pracy z młodzieżą, wiem, że potrafią oni wskazać konkretne miejsca, w których mogą bez większych problemów kupić alkohol, a nawet konkretnych sprzedawców, którzy im ten zakup ułatwiają. Warto więc z młodzieżą rozmawiać i nie pomijać ich punktu widzenia. Oprócz profesjonalnych, systematycznych zajęć profilaktycznych z młodymi ludźmi w szkołach, świetlicach środowiskowych, czy socjoterapeutycznych, warto sięgnąć po dodatkowe formy, które mogłyby wspomóc te działania. Możliwości takie stwarzają społeczne kampanie edukacyjne, które zaadresowane do konkretnych grup docelowych, mogą pełnić ważne funkcje w procesie profilaktyki uzależnień. Kampania edukacyjna „Pozory mylą, dowód nie” jest tego przykładem.

czytaj więcej...

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!