Informacje prasowe dla mediów


Rusza kolejna edycja kampanii „Pozory mylą, dowód nie”

„Odpowiedzialny Sprzedawca” – pod takim hasłem odbędzie się V edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, realizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie we współpracy z Komendą Główną Policji. Celem tegorocznej odsłony programu jest niezmiennie edukacja sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Działania prowadzone będą z wykorzystaniem  internetowej platformy edukacyjnej, za pomocą której organizatorzy akcji planują przeszkolić jak największą liczbę sprzedawców z całej Polski.

„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania realizowana od 2009 roku. Jej celem jest zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Dotychczasowe działania prowadzone w ramach tej kampanii zaowocowały wyraźną zmianą podejścia Polaków do zjawiska sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Zmniejszyło się przyzwolenie społeczne na sprzedaż alkoholu dzieciom, a zwiększyła świadomość zagrożeń wynikających z dostępu niepełnoletniej młodzieży do alkoholu. Szczególnie trudne zadanie stoi przed sprzedawcami. Są oni świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności oraz konsekwencji prawnych wynikających ze sprzedaży alkoholu  niepełnoletniemu. Jednocześnie prawidłowa identyfikacja wieku osoby kupującej może rodzić trudności, a techniki asertywnego odmawiania często nie są najmocniejszą stroną sprzedawcy (...).


Minister Sprawiedliwości popiera kampanię „Pozory mylą, dowód nie”

Ta kampania jest niezwykle potrzebna – mówi Jarosław Gowin

„Pozory mylą, dowód nie” – to hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, której celem jest ograniczanie spożycia alkoholu przez nieletnich. Kampania organizowana jest już po raz 4 przez Komendę Główną Policji oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. Do tegorocznej edycji dołączyło również Ministerstwo Sprawiedliwości, obejmując  kampanię honorowym patronatem.

Ministerstwo Sprawiedliwości już po raz drugi zaangażowało się w działania kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Akcja, podobnie jak w ubiegłym roku, ukierunkowana jest przede wszystkim na aktywizację środowisk lokalnych, zbudowanie szerokiego społecznego frontu sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom małoletnim i koalicji na rzecz ograniczenia dostępności napojów alkoholowych w tej kategorii wiekowej. Cel strategiczny kampanii to zapobieganie spożywaniu alkoholu przez niepełnoletnich.  

Świadomość społeczna dotycząca negatywnych skutków spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież jest wciąż za mała, dlatego ta kampania jest niezwykle potrzebna. Ministerstwo Sprawiedliwości od dawna angażuje się w akcje, które mają na celu podniesienie świadomości prawnej obywateli. Już po raz drugi Ministerstwo obejmuje kampanię „Pozory mylą, dowód nie” honorowym patronatem, ponieważ nadal istnieje spore przyzwolenie społeczne na spożywanie alkoholu przez nieletnich. Nie można tego bagatelizować – mówi  Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości.

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!