Test na alkoholowe IQ

Rodzicu, sprawdź swoją wiedzę dotyczącą wpływu alkoholu na mózg oraz układ nerwowy.  Poniżej (po wybraniu jednej z opcji PRAWDA/FAŁSZ) znajdziesz prawidłowe odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. 

Alkohol stymuluje mózg.

Prawda Fałsz

KORA MÓZGOWA – alkohol działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Może się wydawać stymulantem, ponieważ początkowo osłabia tę część mózgu, która kontroluje hamulce psychiczne.


Pod wpływem alkoholu może nam się wydawać, że wszystko jest zamazane, rozmyte; pijący alkohol mogą mówić niewyraźnie oraz mieć problemy ze słuchem, smakiem, węchem.

Prawda Fałsz

KORA MÓZGOWA – alkohol spowalnia działanie kory mózgowej, która odbiera informacje z narządów zmysłów.


Alkohol może spowalniać procesy myślowe, mowę oraz ruchy pijącego.

Prawda Fałsz

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY – gdy myślisz o czymś, co ma zrobić Twoje ciało, ośrodkowy układ nerwowy – mózg oraz rdzeń kręgowy – wysyła sygnał do danej części ciała. Alkohol spowalnia działanie ośrodkowego układu nerwowego, co sprawia, że wolniej myślisz, mówisz oraz wolniej się ruszasz.


Pod wpływem alkoholu pijący są z reguły spokojni, zamyśleni i opanowani.

Prawda Fałsz

PŁATY CZOŁOWE – gdy alkohol wpływa na płaty czołowe mózgu, możesz mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji i popędów. Możesz wtedy działać bez zastanowienia, a nawet stać się agresywny. Picie alkoholu przez dłuższy czas może spowodować nieodwracalne uszkodzenie płatów czołowych mózgu.


Picie alkoholu przez długi okres czasu może negatywnie wpłynąć na zdolność człowieka do samokontroli, a także na umiejętności planowania, myślenia oraz podejmowania decyzji.

Prawda Fałsz

PŁATY CZOŁOWE – płaty czołowe mózgu pełnią ważną rolę w procesie planowania, formułowania idei, podejmowania decyzji oraz samokontroli. Picie alkoholu przez dłuższy czas może spowodować nieodwracalne uszkodzenie płatów czołowych mózgu.


Alkohol nie ma wpływu na pamięć.

Prawda Fałsz

HIPOKAMP – hipokamp to część mózgu odpowiedzialna za pamięć.

  • Gdy alkohol dociera do hipokampu, możesz mieć trudności z zapamiętywaniem tego, czego się właśnie dowiedziałeś, na przykład czyjegoś imienia lub numeru telefonu. Może się to zdarzyć już po jednym czy dwóch drinkach.
  • Szybkie picie dużych ilości alkoholu może spowodować zamroczenie – niezdolność do przypomnienia sobie całych zdarzeń, na przykład tego, co robiłeś ostatniego wieczora.
  • Jeśli alkohol spowoduje uszkodzenie hipokampu, możesz mieć trudności w nauce oraz utrzymaniu posiadanych wiadomości.

Alkohol może sprawić, że pijącym trudniej jest zachować równowagę lub przytrzymać się czegoś.

Prawda Fałsz

MÓŻDŻEK – móżdżek pełni ważną rolę w koordynacji. Umiejętności z nią związane mogą sprawiać Ci trudność, gdy alkohol trafi do móżdżku. Po wypiciu alkoholu, Twoje ręce mogą być tak bardzo niezgrabne, że nie będziesz w stanie normalnie dotykać czy chwytać różnych przedmiotów. Możesz również stracić równowagę i upaść.


Pod wpływem alkoholu pijący może być bardziej emocjonalny i płaczliwy.

Prawda Fałsz

PŁATY CZOŁOWE – płaty czołowe mózgu pełnią ważną rolę w procesie planowania, formułowania idei, podejmowania decyzji oraz samokontroli. Gdy płaty czołowe mózgu znajdują się pod wpływem alkoholu, możesz mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji i popędów. W takiej sytuacji człowiek może działać bez zastanowienia, a nawet stać się agresywny. Picie alkoholu przez dłuższy czas może spowodować nieodwracalne uszkodzenie płatów czołowych mózgu.


Alkohol pomaga w zasypianiu.

Prawda Fałsz

PIEŃ MÓZGU – znajduje się w nim układ siatkowaty, który reguluje rytmy biologiczne. Alkohol nasila działanie części tego układu, przez co przyspiesza zasypianie. Jednocześnie zaburza architektonikę snu i pogarsza jego jakość, przez skracanie głębokiej fazy snu, niezbędnej do regeneracji mózgu.


Picie alkoholu pomaga w odchudzaniu.

Prawda Fałsz

PODWZGÓRZE – podwzgórze to niewielka część mózgu porządkująca działanie różnych części naszego organizmu. Alkohol zaburza pracę podwzgórza. Picie alkoholu wzmaga uczucie głodu.


Osoby uprawiające sport zimą powinny pić alkohol, by utrzymać ciepło.

Prawda Fałsz

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY – rdzeń przedłużony kontroluje funkcje odruchowe naszego organizmu, takie jak bicie serca. Utrzymuje on również właściwą temperaturę ciała. Alkohol tak naprawdę powoduje wychłodzenie organizmu. Picie dużych ilości alkoholu na zewnątrz, gdy jest zimno, może spowodować spadek temperatury ciała poniżej normy. Ten niebezpieczny stan jest nazywany hipotermią.


Im więcej alkoholu wypijemy, tym większe jest uczucie głodu i pragnienia.

Prawda Fałsz

PODWZGÓRZE – podwzgórze to niewielka część mózgu porządkująca działanie różnych części naszego organizmu. Alkohol zaburza pracę podwzgórza. Picie alkoholu zwiększa więc ciśnienie krwi, wzmaga uczucie głodu, pragnienia oraz potrzebę oddawania moczu, obniżając jednocześnie temperaturę ciała oraz tętno.

Browary Polskie
Policja

Platforma szkoleniowa
Odpowiedzialny
Sprzedawca!

Przejdź szkolenie!